DECLARAȚIE UNICĂ PE PROPRIE RĂSPUNDERE (Waiver)

 Ninja Sport – Sală de Sport cu Obstacole,  București – Splaiul Unirii 160

 

Pentru validarea înscrierii, și acces pe obstacole, puteți completa online acest formular cu datele dumneavostră (vedeți în josul paginii)

sau vă rugăm să veniți cu această declarație printată și semnată.   DECLARAȚIE

Prin înscrierea la oricare dintre evenimentele NINJA SPORT vă luați responsabilitatea că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu Regulamentul Oficial  înainte de înregistrare / participare.

Prin înscriere, completarea și predarea prezentei Declarații, înseamnă că ați citit, ați inteles, ați completat, ați semnat și sunteți în totalitate de acord și veti respecta Regulamentul Oficial și Declaratia Unică pe proprie raspundere – toate puse la dispoziția participanților în mod gratuit de către organizatori.

având în vedere prevederile legale privind falsul în Declarații:

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE:

– m-am informat detaliat despre eveniment, atât în numele meu cât și al minorului pe care îl am în grijă (dacă este cazul), și îmi asum, accept în mod conștient și voluntar toate riscurile cunoscute și necunoscute, chiar dacă rezultă din neglijența sau acținunea sau omisiunea organizatorilor, partenerilor, colaboratorilor, sponsorilor sau alții, și îmi asum întreaga răspundere și toate riscurile pentru participarea mea și/sau a protejatului meu minor la eveniment, fiind responsabil în totalitate de propriile acțiuni.

– sunt de acord în mod conștient și voluntar să mă conformez tuturor termenilor și condițiilor legate de participarea la eveniment prezentate în Regulamentul Oficial al Concursului. Dacă, totuși, observ orice pericol neobișnuit și/sau semnificativ în prezența mea la acest eveniment, renunț la participarea mea sau a protejatului meu minor și atrag atenția celei mai apropiate persoane din staff / voluntari traseu asupra pericolului.

– În condițiile prevăzute prin lege, subsemnatul, în nume propriu și/sau în numele minorului pe care îl am în grija (dacă este cazul), și al moștenitorilor, cesionarilor, soților, partenerilor noștri, reprezentanților personali și/sau rudelor, renunț, achit, ma descarc de drepturi și sunt de acord să nu intentez proces împotriva Asociatiei Club Sportiv Ninja Sport, organizatorilor, operatorilor și proprietarilor evenimentului, colaboratorilor, sponsorilor, partenerilor, voluntarilor, angajaților, contractanților, reprezentanților și afiliații acestora după caz, orice persoană sau subsidiar, predecesor, succesor, moștenitor, cesionar, partener media direct sau indirect, sponsor asociat, partener cauză socială, partener sau furnizor medical sau alt tip de partener/colaborator al celor menționați mai sus; cu referire la orice plângere, reclamație sau pierdere și toate rănirile, dizabilitățile, deces si/sau pierdere sau dauna cauzată persoanelor sau bunurilor, în legatură cu participarea mea și/sau a minorului pe care îl am în grijă (dacă este cazul) la eveniment.

– că m-am informat în legatură cu riscurile care sunt legate de practicarea alergării trail și parcurgerea traseelor cu obstacole (acestea incluzând, cu titlu exemplificativ, nu limitativ : coliziuni cu pietre, copaci, alte obiecte, oameni, alți participanți, etc; căderi, alunecări, tăieturi, zgârieturi, fracturi, entorse, luxații, răniri din cauza căldurii și/sau frigului, boli provocate de căldură și/sau hipotermie, răniri, mușcături și/sau înțepături de animale / insecte, boli provocate prin expunere la noroi și/sau apă, alte tipuri de răni; efort fizic, epuizare), sunt conștient de toate riscurile implicate și îi exonerez de răspundere pe organizatori.

– că sunt apt fizic și psihic și voi respecta regulile prezentate de organizatori. În cazul în care starea de sănătate nu îmi va mai permite să alerg, mă voi opri pentru a evita orice pericol. Sunt conștient/ă de riscurile alergarii, mi le asum în totalitate și exonerez de orice răspundere organizatorii.

– că nu ma aflu și nici nu voi fi sub influența băuturilor alcoolice și/sau a drogurilor, a subsțantelor halucinogene, a stupefiantelor sau a oricăror medicamente de orice natură ce pot impiedica sau perturba activitatea fizică sau psihică

– Subsemnatul, în nume propriu și/sau în numele minorului pe care îl am în grijă (dacă este cazul), certific și confirm urmatoarele:

(1) dacă nu se prevede altfel, am împlinit 18 ani și semnez în mod legal în nume propriu sau, si/sau dacă este cazul ca tutore

(2) participantul este ferit de orice boli, este apt din punct de vedere fizic și psihic (dovedit medical) pentru efort fizic, indiferent de conditiile meteo specifice din ziua evenimentului, fiind responsabil în totalitate de propriile acțiuni

(3) participantul deține asigurare medicală sau iși asumă toate cheltuielile cauzate de o posibilă accidentare, și sunt conștient și informat asupra riscurilor inerente legate de participarea la astfel de evenimente și declar că participarea este întru-totul voluntară

(4) sunt de acord cu acordarea primului ajutor și a altor tratamente medicale și servicii aferente, inclusiv evacuare/transport, în cazul rănirii sau îmbolnăvirii în timpul participării, și prin prezenta scutesc de la orice răspundere sau reclamație legată de tratament și/sau servicii pe organizatori și pe colaboratorii/partenerii săi

– Organizatorii își rezervă dreptul să amâne, să anuleze sau să modifice evenimentul din cauza condițiilor meteo sau alți factori ce nu se află sub controlul lor, factori ce pot afecta sănătatea și/sau siguranța participanților.

– Subsemnatul, în nume propriu și/sau în numele minorului pe care îl am în grijă (dacă este cazul), acord în mod irevocabil permisiunea nelimitată în vederea utilizării, vânzării, diseminării și distribuirii oricăror fotografii, imagini, înregistrări video sau altor ilustrații de orice fel, din timpul / zona / aria evenimentului, pentru folosirea lor în scop legitim și înțeleg că nu voi avea dreptul la nici o compensație în acest sens.

– Dacă orice prevedere/punct al prezentei Declarații este considerată invalidă sau executorie de către o judecătorie competentă, toate celelalte prevederi rămân valabile, conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

Address
Splaiul Unirii 160, București
Phone
Open hours
Lu-Vi 17-21, Sa 11-13, <br>Du cu programare